Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej. W ramach realizacji usługi realizujemy kompleksową procedurę zmierzającą do zarejestrowania podmiotu w wybranej formie prawnej.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się w trybie S‑24 za pomocą udostępnionego na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości wzorca umowy lub w formie aktu notarialnego.

Zapraszamy Państwa do konsultacji z zakresu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wyborem optymalnej formy jej założenia. Spotkanie może odbyć się na miejscu w naszej Kancelarii lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Koszt takiego spotkania to 500 zł.

Koszt obsługi procesu w procedurze S‑24 wynosi 1500 zł, podany koszt nie zawiera koniecznych opłat sądowych.

Wnioski o wpis do KRS w procedurze S‑24 rozpatrywane są przez Sąd w dni robocze w godzinach jego pracy. Spółka może pojawić się w rejestrze przedsiębiorców już następnego dnia po złożeniu wniosku o rejestrację.

Oferujemy również założenie spółki w formie aktu notarialnego, łącznie z przygotowaniem umowy spółki oraz obsługę procesu w kancelarii notarialnej.

Zakup gotowej spółki

W razie potrzeby, możemy pomóc w obsłudze procesu zakupu istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, gotowej do działania tuż po jej zakupie.

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.