Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej. W ramach realizacji usługi, załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane ze złożeniem wniosku w KRS, czy też kontakt z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innymi instytucjami.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się w uproszczonym trybie S24 lub w formie aktu notarialnego.

Zapraszamy Państwa do konsultacji z zakresu funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wyborem optymalnej formy jej założenia. Spotkanie może odbyć się na miejscu w naszej Kancelarii lub online za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Koszt takiego spotkania to 500 zł.

Utworzenie spółki z o.o. w trybie S24 (przez Internet)

Procedura ta przewiduje utworzenie spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnianego na portalu Ministerstwa Finansów w trybie S24. Wkład do spółki może być wniesiony jedynie w formie pieniężnej.  Proces tworzenia umowy spółki oraz wniosków o jej rejestrację odbywa się w biurze Kancelarii Podatkowej Sterling w obecności wspólników spółki lub online za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Koszt obsługi tego procesu wynosi 1000 zł, podany koszt nie zawiera koniecznych opłat sądowych.

Wnioski o wpis do KRS rozpatrywane są przez Sąd w dni robocze w godzinach jego pracy. Spółka może pojawić się w rejestrze przedsiębiorców już następnego dnia po złożeniu wniosku o rejestrację. Jest to zdecydowanie najszybsza droga aby rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzenie spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Procedurę tą wykorzystuje się najczęściej w sytuacji gdy zapisy zawarte w umowie spółki wykraczają poza wzorzec udostępniony podczas rejestracji w formie elektronicznej np. gdy wkłady na kapitał zakładowy mają być wniesione w formie niepieniężnej.

Koszt obsługi rejestracji spółki w tym trybie wynosi 1500 zł, podany koszt nie zawiera kosztów obsługi prawnej w zakresie utworzenia umowy spółki oraz opłat sądowych i notarialnych. Końcowy koszt procesu będzie uzależniony od stopnia komplikacji umowy spółki.

Czas założenia spółki z o.o. w tej formie może być znacznie zróżnicowany, szacowany termin wynosi od jednego do paru miesięcy (w zależności od obłożenia sądu rejestrowego) Spółka może wcześniej działać jako podmiot „w organizacji”.

Zakup gotowej spółki

W razie potrzeby, możemy pomóc w obsłudze procesu zakupu istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, gotowej do działania tuż po jej zakupie. O szczegóły prosimy pytać wysyłając zapytanie ofertowe bądź pod numerami telefonów dostępnymi na stronie.

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.