Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej i naliczanie wynagrodzeń.

Obsługa umów cywilno-prawnych tj. umowy zlecenia i o dzieło

Na obsługę kadrowo-płacową umów cywilno-prawnych składają się następujące czynności:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • rejestracja zleceniobiorców w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • składanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie  deklaracji PIT do urzędu skarbowego
 • sporządzanie informacji PIT dla pracowników
 • sporządzanie rachunków dla umów zlecenia i o dzieło
 • obsługa potrąceń komorniczych

Umowy o pracę

Na zakres usług w ramach obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych na umowę o pracę składają się poniższe czynności:

 • rejestracja pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • składanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie  deklaracji PIT do urzędu skarbowego
 • sporządzanie informacji PIT dla pracowników
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • monitorowanie urlopów
 • sporządzanie dokumentacji podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • obsługa deklaracji PFRON
 • obsługa PPK
 • sporządzanie pasków płacowych
 • naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków
 • obsługa potrąceń komorniczych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • sporządzenie regulaminu pracy, regulaminu rozliczania podróży służbowych oraz innych aktów wewnętrznych

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.