Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej i naliczanie wynagrodzeń.

Obsługa umów cywilno-prawnych tj. umowy zlecenia i o dzieło

Na obsługę kadrowo-płacową umów cywilno-prawnych składają się następujące czynności:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • rejestracja zleceniobiorców w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • składanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie  deklaracji PIT do urzędu skarbowego
 • sporządzanie informacji PIT dla pracowników
 • sporządzanie rachunków dla umów zlecenia i o dzieło
 • obsługa potrąceń komorniczych

Umowy o pracę

Na zakres usług w ramach obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych na umowę o pracę składają się poniższe czynności:

 • rejestracja pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • składanie deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie  deklaracji PIT do urzędu skarbowego
 • sporządzanie informacji PIT dla pracowników
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • monitorowanie urlopów
 • sporządzanie dokumentacji podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • obsługa deklaracji PFRON
 • obsługa PPK
 • sporządzanie pasków płacowych
 • naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków
 • obsługa potrąceń komorniczych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • sporządzenie regulaminu pracy, regulaminu rozliczania podróży służbowych oraz innych aktów wewnętrznych

Sprawdź także

Accounting and payroll services

Sterling Accounting offer comprehensive financial and accounting services conducted in the English language.

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.