Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej i naliczanie wynagrodzeń.

Obsługa umów cywilno-prawnych tj. umowy zlecenia i o dzieło

Na podstawową obsługę kadrowo-płacową umów cywilno-prawnych składają się następujące czynności:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych;
 • rejestracja zleceniobiorców w ZUS;
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac;
 • składanie miesięcznych deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie PIT-11PIT-8AR;
 • sporządzanie PIT-4R dla urzędu skarbowego;
 • sporządzanie rachunków dla umów zlecenia i o dzieło.

Umowy o pracę

Na zakres usług w ramach obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych na umowę o pracę składają się poniższe czynności:

 • rejestracja pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • sporządzanie PIT-11 dla pracowników
 • sporządzanie PIT-4R dla urzędu skarbowego
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • monitorowanie urlopów
 • sporządzanie dokumentacji podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • obsługa deklaracji PFRON
 • obsługa PPK
 • sporządzanie pasków płacowych
 • naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków, potrąceń komorniczych i innych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla różnych instytucji;
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych;
 • sporządzenie regulaminu pracy, regulaminu pracy, regulaminu rozliczania podróży służbowych.

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.