Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i innych spółek kapitałowych

Obok przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, która nakazuje podmiotom prowadzenie ksiąg rachunkowych, Kodeks spółek handlowych nakłada na nie dodatkowe obowiązki. Prowadzimy pełną obsługę spółek prawa handlowego a na zakres świadczonych usług wchodzą między innymi czynności takie jak:

  • sporządzanie dokumentacji zgromadzeń wspólników (w tym uchwały, protokoły ze zgromadzeń i listy obecności)
  • sporządzanie dokumentacji walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • prowadzenie dokumentacji Zarządu
  • kompleksowa obsługa zmian w spółkach (w tym zmian wymagających uczestnictwa notariusza)
  • obsługa wniosków do KRS
  • obsługa prawną Spółek w pełnym zakresie
  • tłumaczenie dokumentacji na język angielski (zwykłe oraz przez tłumacza przysięgłego)
  • obsługa korespondencji

Sprawdź także

Accounting and payroll services

Sterling Accounting offer comprehensive financial and accounting services conducted in the English language.

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.