Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i innych spółek kapitałowych

Obok przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, która nakazuje podmiotom prowadzenie ksiąg rachunkowych, Kodeks spółek handlowych nakłada na nie dodatkowe obowiązki. Prowadzimy pełną obsługę spółek prawa handlowego a na zakres świadczonych usług wchodzą między innymi czynności takie jak:

  • sporządzanie dokumentacji zgromadzeń wspólników (w tym uchwały, protokoły ze zgromadzeń i listy obecności)
  • sporządzanie dokumentacji walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • prowadzenie dokumentacji Zarządu
  • kompleksowa obsługa zmian w spółkach (w tym zmian wymagających uczestnictwa notariusza)
  • obsługa wniosków do KRS
  • obsługa prawną Spółek w pełnym zakresie
  • tłumaczenie dokumentacji na język angielski (zwykłe oraz przez tłumacza przysięgłego)
  • obsługa korespondencji

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.