Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych, również pod kątem odpowiedzialności członków zarządu za ewentualne uchybienia.

Audyt wewnętrzny ksiąg rachunkowych

 • sprawdzenie poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • analiza prawidłowości wybranych sposób rozliczeń i ich ujęcia w księgach
 • analiza ewidencji środków trwałych wraz z przyjętymi metodami amortyzacji
 • ocena kompleksowa przyjętych metod prowadzenia ksiąg rachunkowych

Audyt wewnętrzny rozliczeń podatkowych

 • sprawdzenie poprawności wybranych metod rozliczeń podatkowych
 • analiza złożonych zeznań podatkowych
 • analiza złożonych jednolitych plików kontrolnych JPK
 • uzgodnienie stanu rozliczeń podatkowych z organami skarbowymi

Audyt wewnętrzny rozliczeń płacowo-kadrowych

 • sprawdzenie poprawności naliczanych list płac
 • sprawdzenie poprawności prowadzonych akt osobowych oraz innych dokumentów kadrowych
 • sprawdzenie poprawności zawartych umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych
 • sprawdzenie złożonych deklaracji ZUS
 • sprawdzenie obowiązku PFRON
 • sprawdzenie obowiązku PPK

Na życzenie naszego klienta możemy również przeprowadzić audyt w pozostałym zakresie funkcjonowania jego przedsiębiorstwa.

Sprawdź także

Accounting and payroll services

Sterling Accounting offer comprehensive financial and accounting services conducted in the English language.

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.