Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych, również pod kątem odpowiedzialności członków zarządu za ewentualne uchybienia.

Audyt wewnętrzny ksiąg rachunkowych

 • sprawdzenie poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • analiza prawidłowości wybranych sposób rozliczeń i ich ujęcia w księgach
 • analiza ewidencji środków trwałych wraz z przyjętymi metodami amortyzacji
 • ocena kompleksowa przyjętych metod prowadzenia ksiąg rachunkowych

Audyt wewnętrzny rozliczeń podatkowych

 • sprawdzenie poprawności wybranych metod rozliczeń podatkowych
 • analiza złożonych zeznań podatkowych
 • analiza złożonych jednolitych plików kontrolnych JPK
 • uzgodnienie stanu rozliczeń podatkowych z organami skarbowymi

Audyt wewnętrzny rozliczeń płacowo-kadrowych

 • sprawdzenie poprawności naliczanych list płac
 • sprawdzenie poprawności prowadzonych akt osobowych oraz innych dokumentów kadrowych
 • sprawdzenie poprawności zawartych umów o pracę oraz innych umów cywilnoprawnych
 • sprawdzenie złożonych deklaracji ZUS
 • sprawdzenie obowiązku PFRON
 • sprawdzenie obowiązku PPK

Na życzenie naszego klienta możemy również przeprowadzić audyt w pozostałym zakresie funkcjonowania jego przedsiębiorstwa.

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.