Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie społeczne w biznesie

Uważamy dobrowolne uwzględnienie interesu społecznego w działaniu naszej organizacji za jedną z podstaw naszej działalności. Naszym celem jest dzielenie się naszym sukcesem z innymi oraz pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo z naszymi najbliższymi partnerami w skali lokalnej, jak również podejmowanie działań mających wpływ na nasze globalne funkcjonowanie.

Nasze działania

Kancelaria Podatkowa Sterling od wielu lat wspiera różne organizacje działające w zakresie pożytku publicznego, kierując swoje wsparcie do najbardziej potrzebujących. Wspieramy również indywidualne osoby w ich ciężkiej sytuacji materialnej czy zdrowotnej.

W 2021 r. Kancelaria otrzymała Certyfikat dobroczynności od Fundacji SEDEKA „Zdążyć z pomocą”.

W 2022 r. Kancelaria udostępniła część swoich zasobów lokalowych i przekazała środki finansowe dla matek z dziećmi, uciekającymi przed trudną sytuacją związaną z wojną na Ukrainie.