Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Zakres wykonywanych przez naszą Kancelarię czynności może skupiać się na standardowej usłudze księgowej lub, w razie potrzeb naszego Klienta, wychodzić poza podstawowe czynności, według indywidualnie ustalonego zakresu.

Zakres usług w ramach obsługi księgowej

Na zakres usług w ramach standardowej obsługi księgowej składają się następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez Klienta
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • reprezentacja firmy w urzędzie skarbowym i ZUS oraz podczas kontroli podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • stały kontakt z księgowym wyznaczonym do obsługi Państwa firmy

Obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych

Obok przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, która nakazuje podmiotom prowadzenie ksiąg rachunkowych, Kodeks Spółek Handlowych nakłada na nie dodatkowe obowiązki. Prowadzimy pełną obsługę spółek prawa handlowego a na zakres świadczonych usług wchodzą między innymi czynności takie jak:

 • sporządzanie dokumentacji zgromadzeń wspólników (w tym uchwały, protokoły ze zgromadzeń i listy obecności)
 • sporządzanie dokumentacji walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • dokumentacje Zarządu
 • kompleksową obsługę zmian w spółkach (w tym zmian wymagających obecności notarialnych)
 • wnioski do KRS

Usługi dodatkowe

Poza usługami wymienionymi powyżej, możliwe jest zlecenie naszej Kancelarii usług dodatkowych, których część została wymieniona poniżej:

 • rejestracja spółki z o.o. – dowiedz się więcej
 • odbiór dokumentacji z siedziby firmy Klienta
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych w przeszłych okresach
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, np. umów najmu, pożyczek, użyczenia
 • sporządzanie sprawozdań do GUSPFRON
 • wsparcie w kontaktach z bankiem lub innymi instytucjami
 • organizację szkoleń i konferencji
 • obsługę korespondencji

Koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kwota naszego wynagrodzenia uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest liczba dokumentów i na jej podstawie mogą Państwo samodzielnie oszacować przybliżony koszt obsługi księgowej korzystając z naszego cennika, który mogą Państwo obejrzeć w zakładce cennik.
Ponadto na wysokość opłaty księgowej wpływ mają takie czynniki jak: specyfika działalności firmy co przekłada się na poziom skomplikowania zapisów księgowych.

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.