Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Zakres wykonywanych przez naszą Kancelarię czynności może skupiać się na standardowej usłudze księgowej lub, w razie potrzeb naszego Klienta, wychodzić poza podstawowe czynności, według indywidualnie ustalonego zakresu.

Zakres usług w ramach obsługi księgowej

Przykładowe czynności składające się na obsługę księgową:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez Klienta
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie jednolitych plików kontrolnych JPK
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • reprezentacja firmy w urzędzie skarbowym, również podczas kontroli podatkowych
 • reprezentacja firmy w ZUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • stały kontakt z księgowym wyznaczonym do obsługi Państwa firmy

Usługi dodatkowe

Poza usługami wymienionymi powyżej, możliwe jest zlecenie naszej Kancelarii usług dodatkowych, których część została wymieniona poniżej:

 • rejestracja spółki z o.o. – dowiedz się więcej i innych spółek kapitałowych
 • odbiór dokumentacji z siedziby firmy Klienta
 • sporządzanie sprawozdań do GUSPFRON
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, np. umów najmu, pożyczek, użyczenia
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych przeszłych okresów
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej

Koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych

Cena prowadzenia ksiąg rachunkowych w naszej Kancelarii zaczyna się od 799 zł. Kwota naszego wynagrodzenia uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest liczba dokumentów i na jej podstawie mogą Państwo samodzielnie oszacować przybliżony koszt obsługi księgowej korzystając z naszego cennika.
Ponadto na wysokość opłaty księgowej wpływ mają takie czynniki jak rodzaj prowadzonej działalności (usługowa, handlowa, produkcyjna) oraz jej indywidualna specyfika.

Dokładny koszt obsługi księgowej ustalany jest indywidualnie, podczas spotkania, na którym zostają ustalone dokładne warunki współpracy.

Sprawdź także

Accounting and payroll services

Sterling Accounting offer comprehensive financial and accounting services conducted in the English language.

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.