Obsługa księgowa w języku angielskim

W odpowiedzi na potrzeby rynku, oferujemy obsługę księgową w języku angielskim.

Współpraca

Dokumentacja księgowa Państwa firmy standardowo prowadzona jest w języku polskim, według polskich standardów, w formie jaka wymagana jest przepisami prawa. Kontakt z Klientem odbywa się w języku angielskim telefonicznie lub poprzez środki komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość tłumaczenia prowadzonej dokumentacji na język angielski, również za pomocą tłumacza przysięgłego.

Obsługa księgowa w języku angielskim

Na standardową obsługę księgową Państwa firmy składają się następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez Klienta
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie jednolitych plików kontrolnych JPK
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
 • reprezentacja firmy w urzędzie skarbowym, również podczas kontroli podatkowych
 • reprezentacja firmy w ZUS
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • stały kontakt z księgowym wyznaczonym do obsługi Państwa firmy

Ponadto możliwe jest zlecenie nam usług dodatkowych takich jak:

 • rejestracja spółki z o.o. i innych spółek kapitałowych – dowiedz się więcej
 • odbiór dokumentacji z siedziby firmy Klienta
 • obsługa korespondencji
 • sporządzanie sprawozdań do GUSPFRON
 • tłumaczenie dokumentacji na język angielski (zwykłe oraz przez tłumacza przysięgłego)
 • sporządzanie dokumentów ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, walnego zgromadzenia akcjonariuszy i innych wewnętrznych aktów prawnych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, np. umowy najmu, pożyczki, użyczenia
 • obsługa wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • kompleksowa obsługa zmian w spółkach (w tym zmian wymagających uczestnictwa notariusza)
 • obsługa prawna Spółek w pełnym zakresie
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych przeszłych okresów
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • wsparcie w kontaktach z bankiem lub innymi instytucjami

Obsługa kadrowo-płacowa w języku angielskim

Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników muszą liczyć się z licznymi obowiązkami, które nakłada na nie Polskie prawo. Konieczna do tego jest znajomość przepisów prawa podatkowego, o ubezpieczeniach społecznych, przepisów Kodeksu Pracy oraz licznych rozporządzeń Rady Ministrów. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową firmy, mają Państwo pewność iż Państwa firma wypełnia wszelkie obowiązki wobec swoich pracowników oraz instytucji publicznych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy następujące usługi:

 • sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • sporządzanie  deklaracji PIT do urzędu skarbowego
 • sporządzanie informacji PIT dla pracowników
 • monitorowanie urlopów
 • sporządzanie pasków płacowych
 • obsługa deklaracji PFRON
 • obsługa PPK
 • sporządzanie dokumentacji podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków
 • obsługa potrąceń komorniczych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla różnych instytucji;
 • sporządzenie regulaminu pracy, regulaminu rozliczania podróży służbowych oraz innych aktów wewnętrznych

Koszt obsługi

Koszt obsługi w języku angielskim rozpoczyna się od kwoty 2000 PLN (za jeden miesiąc świadczenia usług), jednakże w związku ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem i oczekiwaniami ze strony naszych zagranicznych Klientów, poziom wynagrodzenia obsługi księgowej w języku angielskim negocjowany jest indywidualnie podczas spotkania na którym ustalane są szczegółowe warunki współpracy.

Na cenę obsługi księgowej ma wpływ przede wszystkim liczba dokumentów księgowych w danym miesiącu (głownie faktur zakupu i sprzedaży) ale także czynniki takie jak: rodzaj prowadzonej działalności (usługowa, handlowa, produkcyjna), poziom skomplikowania zapisów w księgach, liczba środków trwałych, liczba rachunków bankowych oraz kas walutowych, rozrachunki w walutach obcych, import/eksport, liczba oddziałów, rodzaj prowadzonej działalności, usługi dodatkowe, indywidualna specyfika działalności.

Dowiedz się więcej: Accounting and payroll services

Sprawdź także

Accounting and payroll services

Sterling Accounting offer comprehensive financial and accounting services conducted in the English language.

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.