W odpowiedzi na potrzeby rynku, oferujemy obsługę księgową w języku angielskim.

Współpraca

Dokumentacja księgowa Państwa firmy prowadzona jest w języku polskim według polskich standardów w formie jaka wymagana jest przepisami prawa. Kontakt z Klientem odbywa się w języku angielskim telefonicznie lub poprzez pocztę email. Istnieje możliwość tłumaczenia prowadzonej dokumentacji na język angielski, również za pomocą tłumacza przysięgłego. 

Obsługa księgowa w języku angielskim

Na standardową obsługę księgową Państwa firmy składają się następujące czynności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez Klienta
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji
 • reprezentacja firmy w urzędzie skarbowym i ZUS oraz podczas kontroli podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Ponadto możliwe jest zlecenie nam usług dodatkowych:

 • rejestracja spółki z o.o. i innych spółek kapitałowych – dowiedz się więcej 
 • odbiór dokumentacji z siedziby firmy Klienta
 • obsługę korespondencji
 • organizację szkoleń i konferencji
 • wsparcie w kontaktach z bankiem lub innymi instytucjami
 • sporządzanie sprawozdań do GUSPFRON
 • tłumaczenie dokumentacji księgowej
 • sporządzanie dokumentów ze zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, walnego zgromadzenia wspólników i innych zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych, np. umowy najmu, pożyczek, użyczenia
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych w przeszłych okresach

Obsługa kadrowo-płacowa w języku angielskim

Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników muszą liczyć się z licznymi obowiązkami, które nakłada na nie Polskie prawo. Konieczna do tego jest znajomość przepisów prawa podatkowego, o ubezpieczeniach społecznych, przepisów Kodeksu Pracy oraz licznych rozporządzeń Rady Ministrów. Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową firmy, mają Państwo pewność iż Państwa firma wypełnia wszelkie obowiązki wobec swoich pracowników oraz instytucji publicznych.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy następujące usługi:

 • sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • sporządzanie PIT-11 dla pracowników
 • sporządzanie PIT-4R dla urzędu skarbowego
 • monitorowanie urlopów
 • sporządzanie pasków płacowych
 • obsługa deklaracji PFRON
 • obsługa PPK
 • sporządzanie dokumentacji podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 • naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków, potrąceń komorniczych i innych
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla różnych instytucji;
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych;
 • sporządzenie regulaminu pracy, regulaminu pracy, regulaminu rozliczania podróży służbowych

Koszt obsługi

Koszt obsługi w języku angielskim rozpoczyna się od kwoty 2000 PLN (za jeden miesiąc świadczenia usług), jednakże w związku ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem i oczekiwaniami ze strony naszych zagranicznych Klientów, poziom wynagrodzenia obsługi księgowej w języku angielskim negocjowany jest indywidualnie podczas spotkania na którym ustalane są szczegółowe warunki współpracy.

Na cenę obsługi księgowej ma wpływ przede wszystkim liczba dokumentów księgowych w danym miesiącu (głownie faktur zakupu i sprzedaży) ale także czynniki takie jak: poziom skomplikowania zapisów w księgach, liczba środków trwałych, liczba rachunków bankowych oraz kas walutowych, rozrachunki w walutach obcych, import/eksport, liczba oddziałów, rodzaj prowadzonej działalności, usługi dodatkowe.

Dowiedz się więcej: Accounting and payroll services

Sprawdź także

Audyt wewnętrzny

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Księgi handlowe

Oferujemy Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę rachunkowo- księgową spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innych spółek kapitałowych.

Likwidacja działalności

Oferujemy usługę przeprowadzenia audytu wewnętrznego ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń płacowo-kadrowych dla dotychczas zakończonych okresów rozliczeniowych

Obsługa płac i kadr

Dzięki kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej oferowanej przez naszą Kancelarię, unikną Państwo skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej jaką jest prowadzenie dokumentacji kadrowej…

Obsługa spółek z o.o. i spółek akcyjnych

Specjalizujemy się w obsłudze osób prawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz innych podmiotów wymagających prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Rejestracja spółki z o.o.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innej spółki kapitałowej.