Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podstawowe pakiety usług.

Ekonomiczny

119 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  10
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  6.99 zł

Standardowy

199 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  30
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  5.99 zł
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
 • Amortyzacja 1 środka trwałego w cenie pakietu
 • Reprezentacja klienta w urzędach i ZUS
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych

Optymalny

299 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  60
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  3.99 zł
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
 • Amortyzacja 2 środków trwałych w cenie pakietu
 • Reprezentacja klienta w urzędach i ZUS
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • Sporządzanie VAT-UE, VAT-9M
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

VIP

599 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  150
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  2.99 zł
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
 • Amortyzacja 5 środków trwałych w cenie pakietu
 • Reprezentacja klienta w urzędach i ZUS
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • Sporządzanie VAT-UE, VAT-9M
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

Księgi handlowe

Podstawowe pakiety usług.

Ekonomiczny

299 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  10
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  7.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur

Standardowy

499 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  30
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  6.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
 • Reprezentacja firmy w Urzędach oraz ZUS
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Amortyzacja 1 środka trwałego w cenie pakietu

Optymalny

999 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  70
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  4.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
 • Reprezentacja firmy w Urzędach oraz ZUS
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Amortyzacja 2 środków trwałych w cenie pakietu
 • Sporządzanie informacji VAT-UE
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych

VIP

1499 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  150
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  2.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
 • Reprezentacja firmy w Urzędach oraz ZUS
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Amortyzacja 5 środków trwałych w cenie pakietu
 • Sporządzanie informacji VAT-UE
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • Comiesięczny bilans oraz rachunek zysków i strat
 • Roczne sprawozdanie finansowe

Kadry

Podstawowe pakiety usług.
Usługi, które nie zawierają się w danym pakiecie będą wyceniane według aktualnych stawek.

Umowy
cywilno-prawne

29 zł/miesiąc

 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • Rejestracja zleceniobiorców w ZUS
 • 
Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • 
Składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie PIT-11, PIT-8AR
 • Sporządzanie deklaracji PIT-4R dla US
 • 
Sporządzanie rachunków dla umów zlecenia i o dzieło

Umowy o pracę
standard

39 zł/miesiąc

 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji do akt osobowych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Rejestracja pracowników w ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • Składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie PIT-11 dla pracowników
 • Sporządzanie PIT-4R dla US
 • Sporządzanie pasków płacowych

Umowy o pracę
rozszerzony

49 zł/miesiąc

 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji do akt osobowych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Rejestracja pracowników w ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • Składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie PIT-11 dla pracowników
 • Sporządzanie PIT-4R dla US
 • Sporządzanie pasków płacowych
 • Monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników
 • Naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków, potrąceń komorniczych i innych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla różnych instytucji

Pozostałe cenniki

Cennik usług dodatkowych

Zobacz lub pobierz

Cennik rozliczeń rocznych – PIT

Zobacz lub pobierz