Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podstawowe pakiety usług.

Ekonomiczny

119 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  10
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  6.99 zł

Standardowy

199 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  30
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  5.99 zł
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT‐7 lub VAT‐7K
 • Amortyzacja 1 środka trwałego w cenie pakietu
 • Reprezentacja klienta w urzędach i ZUS
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych

Optymalny

299 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  60
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  3.99 zł
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT‐7 lub VAT‐7K
 • Amortyzacja 2 środków trwałych w cenie pakietu
 • Reprezentacja klienta w urzędach i ZUS
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • Sporządzanie VAT‐UE, VAT‐9M
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

VIP

599 zł/miesiąc

 • Rejestracja firmy w CEIDG
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Naliczanie oraz księgowanie składek ZUS właściciela
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  150
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  2.99 zł
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT‐7 lub VAT‐7K
 • Amortyzacja 5 środków trwałych w cenie pakietu
 • Reprezentacja klienta w urzędach i ZUS
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • Sporządzanie VAT‐UE, VAT‐9M
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

Księgi handlowe

Podstawowe pakiety usług.

Ekonomiczny

299 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  10
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  7.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur

Standardowy

499 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  30
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  6.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT‐7 oraz VAT‐7K
 • Reprezentacja firmy w Urzędach oraz ZUS
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Amortyzacja 1 środka trwałego w cenie pakietu

Optymalny

999 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  70
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  4.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT‐7 oraz VAT‐7K
 • Reprezentacja firmy w Urzędach oraz ZUS
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Amortyzacja 2 środków trwałych w cenie pakietu
 • Sporządzanie informacji VAT‐UE
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych

VIP

1499 zł/miesiąc

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Limit dokumentów w miesiącu:
  150
 • Dopłata za każdy kolejny dokument:
  2.99 zł
 • Darmowy program do wystawiania faktur
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT‐7 oraz VAT‐7K
 • Reprezentacja firmy w Urzędach oraz ZUS
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • Amortyzacja 5 środków trwałych w cenie pakietu
 • Sporządzanie informacji VAT‐UE
 • Wsparcie w trakcie kontroli podatkowych
 • Comiesięczny bilans oraz rachunek zysków i strat
 • Roczne sprawozdanie finansowe

Kadry

Podstawowe pakiety usług.
Usługi, które nie zawierają się w danym pakiecie będą wyceniane według aktualnych stawek.

Umowy
cywilno‐prawne

29 zł/miesiąc

 • Sporządzanie umów cywilno‐prawnych
 • Rejestracja zleceniobiorców w ZUS
 • 
Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • 
Składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie PIT‐11, PIT‐8AR
 • Sporządzanie deklaracji PIT‐4R dla US
 • 
Sporządzanie rachunków dla umów zlecenia i o dzieło

Umowy o pracę
standard

39 zł/miesiąc

 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji do akt osobowych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Rejestracja pracowników w ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • Składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie PIT‐11 dla pracowników
 • Sporządzanie PIT‐4R dla US
 • Sporządzanie pasków płacowych

Umowy o pracę
rozszerzony

49 zł/miesiąc

 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji do akt osobowych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Rejestracja pracowników w ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac
 • Składanie miesięcznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie PIT‐11 dla pracowników
 • Sporządzanie PIT‐4R dla US
 • Sporządzanie pasków płacowych
 • Monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników
 • Naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, zasiłków, potrąceń komorniczych i innych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla różnych instytucji

Pozostałe cenniki

Cennik usług dodatkowych

Zobacz lub pobierz

Cennik rozliczeń rocznych – PIT

Zobacz lub pobierz

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close